ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy od osób prawnych od podstaw w 2018 r. 
z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych

prowadzący: Katarzyna Tomala

mapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
TERMIN: 16 marzec
KOD: 3185/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

PROGRAM:

 1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych – wprowadzenie pojęć podstawowych
  1. Podatnik podatku dochodowego,
  2. Przedmiot opodatkowania – dochód podatkowy,
  3. Podział na dwa źródła dochodów,
  4. Rok podatkowy – pojęcie i zasady jego określenia,
  5. Ewidencje podatkowe,
 2. Przychody podatkowe
  1. Przychody z działalności gospodarczej
   1. Przychody – pojecie ogólne i definicja przychodu należnego
   2. Określenie momentu powstania przychodu należnego – zasada memoriału
   3. Przychody ustalane na zasadzie kasowej
   4. Przychody w walucie obcej, różnice kursowe
  2. Wyłączenia z przychodów - przykłady
   1. Zaliczki na poczet dostaw towarów i usług,
   2. Dokapitalizowania spółek,
 3. Koszty uzyskania przychodów
  1. Kwalifikacja kosztów jako kosztów podatkowych oraz przyporządkowanie kosztów w czasie
   1. Ocena kosztu jako kosztu podatkowego, zasady dokumentowania kosztów podatkowych,
   2. Podział na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi,
   3. Zasady przyporządkowania kosztów czasie według zasady memoriałowej (koszty bezpośrednie),
   4. Koszty w walucie obcej, różnice kursowe
   5. Szczególna zasada rozliczenia kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  2. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
  3. Koszty gotówkowe – zasady wyłączenia z kosztów podatkowych
  4. Limity kosztów wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. w art. 15c i 15e
 4. Korekty kosztów i przychodów podatkowych – ogólne zasady
 5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  1. Wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako koszt podatkowy
   1. Pojęcie środków trwałych
   2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych,
   3. Inwestycje w obcych środkach trwałych,
  2. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   1. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez podatnika, w tym w drodze aportu i darowizny,
   2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych wytworzonych przez podatnika,
   3. Zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej
  3. Zasady prowadzenia amortyzacji – prezentacja ogólnych zasad, amortyzacja składników niskocennych
  4. Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów:
   1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji
   2. Amortyzacja samochodów osobowych,
 6. Podstawa opodatkowania
  1. Strata podatkowa – ustalenie i rozliczenie
  2. Odliczenia od dochodu – darowizny.
 7. Zapłata podatku i zeznania podatkowe
  1. Rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego,
   1. Zaliczki miesięczne i kwartalne
   2. System uproszczonych zaliczek na podatek
   3. Stawki CIT
  2. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
  3. Roczne rozliczenie podatku
   1. Termin do złożenia zeznania,
   2. Metoda ustalenia podatku w zeznaniu rocznym,
   3. Załączniki do zeznania podatkowego,
   4. Korekta zeznania rocznego
 8. Płatnik podatku dochodowego
  1. Pojęcie płatnika podatku,
  2. Realizacja funkcji płatnika na przykładzie opodatkowania wypłaty dywidendy.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący:
Katarzyna Tomala
- prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych
. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl