ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Ochrona danych osobowych - kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI (inspektorów), ASI.
Akredytowany kurs dla inspektorów ochrony danych osobowych w aspekcie RODO. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku?

18-20 marzec 2018r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Rafał Andrzejewski, stały współpracownik naszej firmy

TERMIN: 18-20 marzec
KOD: 3182/2018
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 18/03/2018, rozpoczęcie zajęć 19/03/2018 - rano; wyjazd 20/03/2018 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 1790 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2201,70 zł)
CENA SZKOLENIA netto dla 2 i więcej osób z jednej firmy: 1690 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2078,70 zł)

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.
Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r.  ale zmiany, które z niego wynikają są  na tyle istotne, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp.

UPRAWNIENIA:

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku weryfikacji w/w uprawnień czy też  rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji.

Główne zalety naszego szkolenia:
 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI (INSPEKTORA po zmianach) w ciągu dwóch  intensywnych dni szkoleń,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych – zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • warsztaty – nasz kurs to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas kursu kilkukrotnie będziesz mieć okazję samodzielnie zweryfikować zdobytą wiedzę z praktyką np. tworząc Jawny Rejestr Zbiorów, szkic Polityki Bezpieczeństwa, czy planu sprawdzeń,
 • certyfikat – po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy.,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.
SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!
Biorąc udział w szkoleniu, nie tylko nabędziesz niezbędną i praktyczną wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uzyskasz także pakiet dodatkowych, wyjątkowych i praktycznych korzyści: Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IODO, Notyfikacja naruszeń i wiele innych.

 1. .WPROWADZENIE
  • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r.?
  • Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO?
  • Jakie podmioty będą zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

 2. PODSTAWOWE POJĘCIA
  • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
  • podstawy i terminologia według UODO
  • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
   • zmiany w podstawowych definicjach
   • nowe definicje i terminy w RODO
   • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
  • Na czym polega pseudonimizacja?
  • Co to jest przenoszenie danych według RODO?
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
  • Zasady przetwarzania danych według RODO
    
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NOWEJ ODSŁONIE:  ZAŁOŻENIA PROJEKTU NOWEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 4. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO

 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO

 6. ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Według UODO (przypomnienie)
  • Według RODO:
   • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
   • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
   • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
   • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
   • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji.

 7. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
  • Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie)
  • Zabezpieczenia według RODO:
   • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
   • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
   • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
   • ocena skutków dla ochrony danych
   • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
   • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • certyfikacja i kodeksy postępowania
   • rejestrowanie czynności przetwarzania.

 8. NOWE ZADANIE INSPEKTORA- ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA ( wzór dokumentu).  JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ANALIZE RYZYKA?

 9. NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
  • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
  • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
   • rejestrowanie czynności przetwarzania
   • ocena skutków przetwarzania danych
   • obowiązki informacyjne
   • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
   • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • obowiązki podmiotów przetwarzających dane.

 10. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
  • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?  Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
  • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  • Status Inspektora ochrony danych:
   • Niezależność,
   • Podległość kierownictwu ADO,
   • Tajemnica zawodowa.
  • Zadania Inspektora ochrony danych:
   • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
   • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
   • Szkolenia
   • Audyty
   • Współpraca z organem nadzorczym
   • Pełnie funkcji punktu kontaktowego
   • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
  • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
  • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.
 11. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 12. ZAKOŃCZENIE
  • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
  • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu.
 13. KONSULTACJE Z TRENEREM.
   
Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IOD, Notyfikacja naruszeń i wiele inych.

Certyfikaty:    
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
prowadzący:
Rafał Andrzejewski - – prawnik, praktyk ( pełni funkcję ABI w różnych podmiotach), audytor,   trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Stały współpracownik naszej firmy.

Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl