ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATKI, ŚRODKI TRWAŁE, RACHUNKOWOŚĆ 2018
Zmiany w podatkach, środkach trawłych i rachunkowości na 2018 rok

18-21 marzec 2018r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: dr Roman Seredyński, Sebastian Twardoch, dr Paweł Selera - trenerzy, wybitni specjaliści, stali współpracownicy naszej firmy

TERMIN: 18-21 marzec
KOD: 3180/2018
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 18/03/2018, rozpoczęcie zajęć 19/03/2018 - rano; wyjazd 21/03/2018 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 9 marca 2018r.: 
2.250 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł)

Po 9.03.2018r. cena netto szkolenia wynosi: 2400zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2952 zł).

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Środki trwałe, leasing w 2018 roku, zmiany w rachunkowości, KSRach i MSRach
 1. Wprowadzenie
 2. Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 roku w związku z ustawą o biegłych rewidentach oraz CSR.
  1. Nowe warunki zawierania umowy o badanie sprawozdania finansowego
  2. Przypadki rozwiązania umowy z firmą audytorską
  3. Rotacja firmy audytorskiej dla jednostek zainteresowania publicznego na tle rozwiązań w Unii Europejskiej
  4. Nowy element sprawozdania z działalności jednostki - społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility)
 3. Środki trwałe w świetle regulacji krajowych oraz międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie podatkowym 2017 oraz 2018 roku.
  1. Premia inwestycyjna do kwoty 100.000 zł
  2. Zmiana limitu amortyzacji jednorazowej
  3. Ulga na prace badawczo-rozwojowe
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
  5. Wycena wartości początkowej
  6. Amortyzacja a optymalizacja obciążeń podatkowych
 4. Leasing środków trwałych w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego.
  1. Leasing operacyjny oraz finansowy
  2. Ustawa o rachunkowości oraz KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
  3. Regulacje w podatku dochodowym
  4. Case study - rozwiązywanie przykładu
 5. Wybrane informacje na temat kierunków zmian w MSR w 2018 roku i kolejnych latach
  1. Konwergencja przepisów prawa bilansowego
  2. Rozpoznawanie przychodów w oparciu o MSSF 15
  3. Kierunki zmian w zakresie leasingu w oparciu o MSSF 16
  4. Pozostałe zmiany
 6. Dyskusja i zakończenie
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok, roczne zamknięcia 2017
 1. Zamknięcia roczne w podataku dochodowym za 2017 rok
  1. Moment powstania przychodu podatkowego, przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych i przychody kasowe – przyporządkowanie przychodu do właściwego okresu.
  2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
  3. Przyporządkowanie kosztów do właściwego okresu, rozliczane kosztów w czasie, koszty wynagrodzeń na przełomie roku.
  4. Korekta przychodów i kosztów we właściwym okresie – zagadnienia problemowe na gruncie zmian z 1 styczna 2016 r.
  5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe – aktualizacja i spisanie należności
  6. Koszty podatkowe – zagadnienia problemowe, w tym:
   • Straty, szkody i niedobory
   • Kary umowne i odszkodowania,
   • Wydatki na rzecz kontrahentów, działania reprezentacyjne i promocyjne,
   • Koszty gotówkowe,
   • Koszty nieudokumentowane – problematyka pustych faktur.
  7. Zmiany wprowadzone w 2017 r. – jednorazowa amortyzacja i podatek u źródła od biletów lotniczych.
 2. Zmiany w podatku CIT na 2018 r.
  • Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z wynikiem na działalności operacyjnej.
  • Całkowita zmiana przepisów ograniczających wysokość odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych (dotyczy kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek zaciąganych w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”).
  • Nowe ograniczenia limitujące koszty związane z zakupem niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. zakup usług doradczych, księgowych, badania rynku, korzystania ze znaku towarowego).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.
  • Doprecyzowanie pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów” w kontekście zasad potrącalności tzw. kosztów pośrednich (bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe).
  • Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy nagród i premii na rzecz pracowników finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności (w tym jej aportu do spółki), dokonywania odpisów aktualizujących oraz jej umorzenia (np. jak ustalić koszt przy sprzedaży wierzytelności własnej, czy kosztem tym może być np. podatek VAT?).
  • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości.
  • Modyfikacja zasad ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (w tym rozciągnięcie tych zasad na przypadki przekazań nieodpłatnych).
  • Zmiany w Ordynacji podatkowej od 2018 roku.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący:
Sebastian Twardoch
- prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Podatek VAT 2018 – zmiany w VAT na 2018, Split payment, JPK
 1. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.4.2018 (etap: projektu - Sejm RP)
  1. pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność
 2. Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
  1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
  2. struktury JPK i ich analiza
  3. ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
   • od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
   • dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2017 r.
   • korekty ewidencji i pomyłki
   • okresy sprawozdawcze
   • kontrola podatkowa a JPK_VAT
   • pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
   • odpowiedzialność podatnika a JPK
  4. pozostałe struktury JPK składane na żądanie – od kiedy obowiązują?
  5. JPK_WB strukturą automatyczną?
 3. Pozostałe zmiany planowane na rok 2018  
  1. planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych – czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
  2. weryfikacja podatników – aktualizowana na bieżąco baza MF
  3. zmiany w uldze na złe długi
  4. zmiany w zwrocie VAT
  5. zaświadczenie dotyczące kontrahenta i jego rozliczeń – uchylenie tajemnicy skarbowej
 4. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2017 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.
 5. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
  2. sankcja w wysokości 100% zaległości – przypadki i zakres ustanawiania,
  3. zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
  4. sankcje VAT a prawo UE,
  5. sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
  6. redukcja sankcji VAT do 20 %
  7. unikanie sankcji VAT – metodologia postępowania
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   • pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   • pojęcie „wykonania usługi”
   • wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   • zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   • wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   • moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   • obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   • obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   • pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   • eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   • eksport towarów a obowiązek podatkowy
   • zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych
 7. Odliczenie podatku naliczonego
  1. prawo do odliczenia – aspekty czasowe
  2. wyłączenia w prawie do odliczenia – wadliwość faktury
  3. odliczenie podatku naliczonego przy WNT – zmiany 2017 r.
  4. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – zmiany 2017
  5. odliczenie a sankcje VAT
  6. świadczenia złożone i odliczenia VAT a różne stawki na fakturze 
 8. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący:
dr Paweł Selera licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl