ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT
Zasady fakturowania w 2018 roku - jak prawidłowo wystawiać, dokumentować i ewidencjonować, odpowiedzialność karna, sankcje

prowadzący: dr Paweł Selera

TERMIN: 23 lutymapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3173/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Podstawy konstrukcji podatku VAT:
  • podatek należny (sprzedaż) i naliczony (zakupy),
  • status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
  • wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT),
  • na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy?
  • stawki w podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu),
  • kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT?

 2. Fakturowanie transakcji w podatku VAT:
  • dokumentowanie dla celów ewidencji VAT,
  • faktury / rachunki / noty księgowe / noty obciążeniowe,
  • faktura VAT - kiedy jest obowiązkowa, a kiedy wystawiana na żądanie,
  • faktura zaliczkowa, faktura końcowa,
  • dokument pro forma,
  • brak faktur wewnętrznych - jak dokumentować świadczenia nieodpłatne?
  • faktura VAT RR,
  • faktura VAT MP,
  • faktura VAT marża,
  • faktury wystawiona przez nabywcę,
  • dokumenty traktowane na równi z fakturami VAT,
  • faktury elektroniczna - wystawianie, przesyłanie i otrzymanie faktur w formie elektronicznej (np. e-mail, skan),
  • refakturowanie,
  • duplikat faktury,
  • elementy konieczne na fakturze i opcjonalne,
  • zmiana danych w umowach lub zamówieniach a późniejsza faktura VAT,
  • terminy wystawienia faktur VAT, faktur zaliczkowych oraz faktur korygujących,
  • błędy formalne i fundamentalne w fakturach VAT,
  • wystawianie faktury po terminie sprzedaży/zaliczki,
  • refakturowanie towarów i  usług,
  • data sprzedaży, data wystawienia,
  • faktura dotycząca świadczenia kompleksowych, czynności złożonych,
  • przyczyny i terminy wystawienia faktury korygującej,
  • skutki zmian podatku VAT na fakturach i w ewidencji VAT,
  • zasady i powody anulowania faktury.

 3. Radykalna zmiana w odpowiedzialności karnej (KK i KS) za obrót tzw. "pustymi fakturami":
  • wystawianie i przyjmowanie faktur wadliwych i nierzetelny,
  • sankcja w zakresie obrotu tzw. pustymi fakturami" włącznie z karą pozbawienia wolności.

 4. Dodatkowa niezbędnej dokumentacja handlowa (inne dokumenty dotyczące zakupów i sprzedaży) dla:
  • transakcji handlowych w kraju,
  • sprzedaży i zakupów w UE (WDT/WNT),
  • eksport/import towarów spoza UE,
  • usług świadczonych poza terytorium kraju oraz poza UE.

 5. Warunki dostawy towarów i organizacja transportu a podatek VAT:
  • konsekwencje różnych zapisów w umowie,
  • brak niektórych regulacji w umowie.

 6. . Transakcje wielostronne tzw. łańcuchowe:
  • co to są transakcje łańcuchowe?
  • dokumentacja transakcji wielostronnych,
  • minimalizacja ryzyka takich transakcji.

 7. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.7.2018 (etap: projektu - Senat RP)
  1. pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność.

 8. Konsultacje i dyskusja, odpowiedzi na pytania
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl