ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATKI 2018
zmiany w przepisach podatkowych, roczne zamknięcia, najnowsze interpretacji i orzecznictwo

25-27 luty 2018r.
Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Wellness & Medical SPA****


prowadzący: dr Paweł Selera, Robert Nowaki - trenerzy, wybitni specjaliści, stali współpracownicy naszej firmy

TERMIN: 25-27 luty 2018r.
KOD: 3170/2018
MIEJSCE: Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Wellness & Medical SPA kat.**** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 25/02/2018, rozpoczęcie zajęć 26/02/2018 - rano; wyjazd 27/02/2018 po obiedzie,

CENA SZKOLENIA netto do 12 lutego 2018r.:  
1.660 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2041,80zł)
cena netto przy 2 osobach z jednej firmy: 1550 zł od osoby + VAT

Bon do SPA o wartości 150 zł w cenie szkolenia.
Po 12.02.2018r. cena netto szkolenia wynosi: 1.820 zł od osoby  (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2238,60 zł).

Atrakcje hotelowe - basen z przeciwprądem, sauny, jacuzzi, łaźnia parowa oraz sala fitness - dla uczestników gratis.
widok hoteluwidok jacuzziwidok saunywidok basenuwidok pokojuwidok restauracji
Polanica Zdrój, Bukowy Park Hotel Wellness & Medical SPA kat.**** - strona hotelu

Hotel Bukowy Park w Polanicy-Zdroju to klasyczny i stylowy obiekt, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, Pijalni Wód Mineralnych i Teatru Zdrojowego. Atrakcyjną lokalizację uzupełnia bliskość głównego deptaku uzdrowiska.
Elementy XIX- wiecznych zabudowań hotelu szczegółowo odrestaurowane tworzą specyficzny klimat, w którym historia architektury przenika w luksus i komfort.
To propozycja dla tych, którzy szukają miejsca o wysokim standardzie i niezapomnianej atmosferze. Miejsca, gdzie w elegancko urządzonej restauracji zaspokoją najbardziej wyszukane potrzeby kulinarne, a nowoczesne SPA pozwoli na regenerację sił oferując szereg zabiegów pielęgnacyjnych ciała, masaże, zabiegi wodne i usługi kosmetyczne.
Hotel Bukowy Park położony jest w centrum miasta (Dworzec PKS – 450 m, Park Zdrojowy – vis-a-vis, deptak – 30 m).
      Rok 2018 będzie obfitował w daleko idące zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. 27 października sejm uchwalił te zmiany i przesłał je do senatu (ustawa zmieniająca wejdzie w życie już 1 stycznia 2018r.). Głównym założeniem, co wynika z ich uzasadnienia przygotowanego przez resort finansów, jest uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem zapewnienie powiązania wysokości płaconego podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, czyli miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 

       Wśród zmian najbardziej istotnych, podatnicy  powinni zwrócić  uwagę na dwie z nich. Pierwsza wprowadza po raz pierwszy w tym podatku podział przychodów na dwa  odrębne źródła przychodów, tj. nowe źródło w postaci „Przychodów z zysków kapitałowych” oraz pozostałe źródło, do którego będzie się zaliczać wszystkie inne przychody, w tym przede wszystkim te, które zaliczane są do działalności operacyjnej podatnika (z uzasadnienia do projektu tych zmian wynika, że celem tego podziału jest przeciwdziałanie tzw. erozji bazy podatkowej, w tym przypadku realizowanemu poprzez zakaz kompensowania strat na operacjach finansowych z dochodami z działalności gospodarczej i odwrotnie). Zmiana ta będzie wymagała od podatników  (przede wszystkim pracowników księgowości oraz biur rachunkowych, obsługujących podatników) dokonania podziału dochodu podlegającego opodatkowaniu na dwa odrębne źródła, tzn. na źródło „ zyski kapitałowe” (np. wynik na sprzedaży udziałów w spółce) oraz „pozostałe źródła”, do którego zaliczać się będzie, przede wszystkim, wynik na działalności operacyjnej podatnika. Druga zmiana jest również zmianą o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, a dotyczy kosztów finansowania dłużnego (idzie tu o ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych przede wszystkim odsetek od pożyczek (kredytów) oraz innych kosztów dotyczących obsługi zadłużenia podatnika, w tym również, co trzeba podkreślić, odsetek od rat leasingowych). Najważniejsza różnica polega tu na tym, że mają one dotknąć wszystkich podatników, którzy swoje potrzeby finansują długiem, a nie np. kapitałem własnym. Jest to bardzo duża różnica, ponieważ obecnie ograniczenia te dotykają w zasadzie tylko spółki kapitałowe, które zaciągają pożyczkę od tzw. „wspólników kwalifikowanych”. Zmiana ta spowoduje jednak, że dziś ważne pytanie: u kogo podatnik zaciąga dług, stanie się bezprzedmiotowe. Wynika to z tego, że nowe przepisy dotykać będą zarówno tych podatników, którzy biorą pożyczki od podmiotów powiązanych (czyli w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy cit), jak również, niestety, tych, którzy swoje potrzeby finansują bez udziału tych podmiotów. Ograniczenia mogą więc dotknąć również tych podatników, którzy obecnie w ogóle nie mają do czynienia z przepisami, limitującymi koszty podatkowe z tytułu obsługi własnego zadłużenia. Nowe regulacje obejmą więc również takich podatników, którzy np. wezmą kredyt tylko w banku albo będą spłacać odsetki od raty leasingowej. Należy tu jednak dodać, że projekt łagodzi te skutki i wprowadza określony limit, który - jeśli nie zostanie przez podatnika przekroczony – nie będzie rodził negatywnych skutków.
Wśród innych zmian, mających na celu przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej (podstawy opodatkowania) trzeba zwrócić uwagę na przepisy, ograniczające koszty podatkowe w przypadku zakupu niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. usług doradczych, reklamowych). Podobnie jest w przypadku zmian dotyczących zasad ustalania kosztów (strat) z tytułu zbycia wierzytelności, w tym wierzytelności własnych. Natomiast podatnicy powiązani ze sobą kapitałowo powinni zwrócić uwagę na swoje przychody podatkowe, gdy przekazują tym podmiotom rzeczy, prawa lub świadczą na ich rzecz usługi w sposób nieodpłatny (np. nieodpłatne udzielenie poręczenia spłaty kredytu). Projekt wprowadza również nowy podatek o charakterze majątkowym, który będą płacić właściciele określonych w nim obiektów budowlanych (np. centra handlowe,  sklepy i butiki, biurowce), jeśli ich wartość przekracza 10 mln zł.
Obok zmian uszczelniających system podatku dochodowego, projekt zawiera również inne zmiany, w tym również zmiany korzystne dla podatników. Wśród nich należy wskazać na podniesienie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których nabycie będzie umożliwiało jednorazowe obciążenie kosztów podatkowych (obecnie limit ten wynosi 3.500 zł)czy wyłączenie z definicji podmiotów powiązanych (stosujących tzw. transfer princing) transakcji miedzy podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (np. transakcje miedzy spółkami, w których udziały ma gmina).
Obok zmian, które mają wejść życie 1 stycznia 2018 r., szkolenie obejmuje również zmiany zawarte w innych projektach przygotowywanych obecnie przez rząd (dotyczą m.in. ułatwienia w zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw „ trudnych należności” oraz możliwości szybszego rozliczania strat podatkowych) oraz przepisy, które obowiązują od 12 sierpnia 2017 r. Te ostatnie dotyczą dwóch kwestii, a mianowicie: zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej w postaci przyspieszonej amortyzacji (obejmuje ona zakup fabrycznie nowych środków trwałych oraz zaliczki na poczet tego zakupu) oraz ograniczeniu obowiązku poboru podatku u źródła, w przypadku zakupu biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników, czyli zakup u tzw. nierezydentów).

        Obok zmian planowanych na 2018 r. szkolenie obejmuje również omówienie zmian, które weszły w życie już w roku 2017. Dotyczy to dwóch kwestii, w obu przypadkach korzystnych dla podatników, a mianowicie: nowej ulgi związanej z przyspieszoną amortyzacją przy zakupie nowych środków trwałych oraz ograniczeniu obowiązku poboru podatku u źródła, w przypadku zakupu biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Podatek VAT 2018 – zmiany w VAT na 2018, Split payment, JPK
 1. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.4.2018 (etap: projektu - Sejm RP)
  1. pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność
 2. Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
  1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
  2. struktury JPK i ich analiza
  3. ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
   • od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
   • dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2017 r.
   • korekty ewidencji i pomyłki
   • okresy sprawozdawcze
   • kontrola podatkowa a JPK_VAT
   • pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
   • odpowiedzialność podatnika a JPK
  4. pozostałe struktury JPK składane na żądanie – od kiedy obowiązują?
  5. JPK_WB strukturą automatyczną?
 3. Pozostałe zmiany planowane na rok 2018  
  1. planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych – czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
  2. weryfikacja podatników – aktualizowana na bieżąco baza MF
  3. zmiany w uldze na złe długi
  4. zmiany w zwrocie VAT
  5. zaświadczenie dotyczące kontrahenta i jego rozliczeń – uchylenie tajemnicy skarbowej
 4. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2017 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.
 5. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
  2. sankcja w wysokości 100% zaległości – przypadki i zakres ustanawiania,
  3. zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
  4. sankcje VAT a prawo UE,
  5. sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
  6. redukcja sankcji VAT do 20 %
  7. unikanie sankcji VAT – metodologia postępowania
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   • pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   • pojęcie „wykonania usługi”
   • wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   • zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   • wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   • moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   • obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   • obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   • pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   • eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   • eksport towarów a obowiązek podatkowy
   • zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych
 7. Odliczenie podatku naliczonego
  1. prawo do odliczenia – aspekty czasowe
  2. wyłączenia w prawie do odliczenia – wadliwość faktury
  3. odliczenie podatku naliczonego przy WNT – zmiany 2017 r.
  4. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – zmiany 2017
  5. odliczenie a sankcje VAT
  6. świadczenia złożone i odliczenia VAT a różne stawki na fakturze 
 8. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.

prowadzący:
dr Paweł Selera licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na 2018 rok

 1. Zmiany na 2018 r.
  1. Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych”, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z  wynikiem na działalności operacyjnej, w tym:
   1. Jakie przychody należy zaliczyć do źródła - zyski kapitałowe?
   2. Do jakiego źródła będą zaliczane np. odsetki, czy przychody ze sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności własnych?
   3. Zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym zasad rozliczania strat podatkowych.
  2. Całkowicie nowe rozwiązania, ograniczające wysokość kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek), zaliczanych do kosztów podatkowych:
   1. Kogo dotyczyć będą nowe ograniczenia? (jak jest dziś, a jak będzie po zmianach),
   2. Wyjaśnienie nowych pojęć, czyli: „kosztów finansowania dłużnego”, „przychodów o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżki kosztów finansowania dłużnego”,
   3. Jak ustalić wskaźnik „EBITDA”, czyli podstawowej kategorii wyznaczającej poziom kosztów zaliczanych do kosztów podatkowych,
   4. W jakim przypadku koszty finansowania dłużnego poniesione przez podatnika, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu?
  3. Nowe ograniczenia limitujące koszty (w tym odpisy amortyzacyjne)  zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych):
   1. Kogo dotyczyć będą te ograniczenia?
   2. Limit wydatków zaliczanych w całości do kosztów podatkowych.
   3. Możliwość ujmowania nadwyżki poniesionych wydatków w kosztach podatkowych następnych lat podatkowych.
  4. Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy np. nagród i premii na rzecz pracowników, czy odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  5. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  6. Zmiana zasad ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem):
   1. Co jest, a co będzie kosztem w przypadku sprzedaży wierzytelności własnych?
   2. Ustalenie wartości straty, która może stanowić koszt uzyskania przychodu.
  7. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości (np. właściciele centrów handlowych, biurowców czy sklepów).
  9. Rozszerzenie obowiązku wykazywania przychodu w przypadku świadczeń o charakterze nieodpłatnym:
   1. Kto i w jakiej sytuacji uzyska przychód? (wybrane przykłady, np. bezpłatne poręczenie spłaty kredytu, nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu.
  10. Pozostałe zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w tym dotyczące Podatkowych grup kapitałowych oraz wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki.

 2. Zmiany w podatku dochodowym zawarte w innych projektach przygotowywanych przez rząd, w tym:
  1. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej.
  2. Złagodzenie warunków zaliczania do kosztów uzyskania przychodów „trudnych należności” (dotyczy należności nieściągalnych oraz odpisów aktualizujących tworzonych na te aktywa).
  3. Zmiana statusu „małego podatnika”.
  4. Brak prawa do kosztów, gdy płatność za nabyte towary i usługi nie jest dokonywana na rachunek bankowy, wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatnika VAT.
 3. Zmiany obowiązujące od 12 sierpnia 2017 r. (w tym tzw. jednorazowa amortyzacja środków trwałych):
  1. Omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej dotyczącej zakupu nowych środków trwałych, w tym:
   1. Kto ma prawo korzystać z ulgi, jakich środków trwałych i od kiedy nabytych ona dotyczy oraz do jakiej wysokości przysługuje jednorazowe odliczenie w koszty wydatków z tym związanych.
   2. Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy w kosztach uzyskania przychodu.
  2. Korzystna zmiana dotycząca obowiązku potrącenia podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników (związana m.in. z kosztami delegowania pracowników za granicę).

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA & Wellness w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl