ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych w 2018 roku

prowadzący: Jarosław Sekita

TERMIN: 19 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3167/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
 

PROGRAM:

 1. Wybór właściwej umowy międzynarodowej,
 2. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne zagadnienia),
 3. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania op, teorie: efektu świadczenia, domicylu nabywcy świadczenia, miejsca wykonywania czynności przez podatnika, sprzeczności w orzecznictwie NSA, zmiana przepisów od 01.01.2017 r., inne zagadnienia),
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Wzmianka,
 5. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, inne zagadnienia),
 6. Moment uzyskania przychodu opodatkowanego „u źródła” (kontrowersje wynikające z orzecznictwa),
 7. Dochody podlegające podatkowi „u źródła” w polskim prawie podatkowym,
 8. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka,
 9. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:
  • Zasady ogólne stosowania umów międzynarodowych,
  • Dochody z działalności wykonywanej osobiście; wynagrodzenia członków organów osób prawnych,
  • Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
  • Odsetki,
  • Prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • Użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),
  • Licencja na program komputerowy,
  • Licencja użytkownika końcowego,
  • Materiały „stock”,
  • Know-how,
  • Bazy danych,
  • Sprzedaż i aport wierzytelności,
  • Usługi doradcze i inne usługi niematerialne,
  • Usługi transportowe,
  • Umowy zlecenia i o dzieło.
 10. -Dochody artystów, sportowców i ich agentów,
 11. Procedura rozliczenia podatku („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, podział usługi, spółka osobowa podatnikiem, inne zagadnienia),
 12. Uzyskanie należności przez zakład zagranicznego podatnika (wzmianka),
 13. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
Prowadzący:
Jarosław Sekita - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita, Prawo i Podatki, Rachunkowość, Gazeta Bankowa, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów podatkowych, Doradca Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl