ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy PIT w 2018 roku po nowelizacji ustaw podatkowych.
Obowiązki płatnika podatku PIT w rozliczeniu rocznym pracowników i współpracowników

prowadzący: Sebastian Twardoch

TERMIN: 13 lutymapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3158/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Zmiany w zakresie podatku PIT od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. w zakresie rozliczeń pracowniczych.

 2. Problematyka związana ze źródłami dochodu w PIT:
  • Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę
  • Przychody z praw autorskich i praw majątkowych;
  • Przychody z innych źródeł.

 3. Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód:
  • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe
  • abonamenty medyczne
  • posiłki i napoje dla pracowników
  • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
  • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • ubiór pracowników
  • ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu
  • zapewnienie zakwaterowania, dowóz do pracy
  • okulary dla pracownika,
  • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP
  • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
  • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne
  • świadczenia sportowe
  • świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).

 4. Problematyka rozliczenia rocznego:
  • Zwrot nienależnych świadczeń;
  • Świadczenia po zmarłym pracowniku;
  • Świadczenia otrzymane przez emerytów;
  • Zasady sporządzania PIT-40, rozliczenia nadpłat i niedopłat;
  • Obowiązki informacyjne płatnika, w tym PIT-8C oraz IFT-1R;
  • Korekta składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a rozliczenie pracownika;
  • Odpowiedzialność płatnika za nieprawidłowe rozliczenie podatnika.

 5. Pozostałe zagadnienia.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
Sebastian Twardoch - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl