ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Lista płac w 2018 roku.
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

prowadzący: Katarzyna Smulczyk

PROGRAM:

 1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
 2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
 3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych
  1. Dokumenty korygujące do ZUS
  2. Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
  3. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  4. Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek

 4. Nadpłata składek z umowy zlecenia
 5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych
  1. Dokumenty korygujące do ZUS
  2. Ustalenie niedopłaty składek
  3. Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  4. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  5. Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek

 6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
 8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
 9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
 10. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
 11. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
 12. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
 13. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
 14. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 15. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
 16. Obowiązek korekty za lata wcześniejsze
 17. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.
Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

Cel szkolenia: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

prowadzący:
Katarzyna Smulczyk
- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004. Wieloletni współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 26 marzec
KOD:  3142/2018dojazd
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00                                                                   (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  360 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl