ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY
kompendium zmian przepisów w 2017 planowane zmiany na 2018 rok - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań

24-27 październik 2017 r.
    Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****


prowadzący: Piotr Ciborski

TERMIN: 24-27 październik 2017 r.
KOD: 3121/2017
MIEJSCE: Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 24/10/2017, rozpoczęcie zajęć 25/10/2017 - rano; wyjazd 27/10/2017 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 10 października 2017 r.: 
2.130 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2619,90 zł)

Po 10.10.2017r. cena netto szkolenia wynosi: 2250zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł).

Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hoteluwidok hotelurestauracja
widok pokojuwidok basenupanorama basenu
Mieści się w pochodzącym z 1905 roku budynku, wzniesionym według projektu 
Eugeniusza Wesołowskiego, przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary
- to pseudonim popularnej wówczas artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W grudniu 2006 oddane zostało do użytku Gości nowoczesne Centrum Wellness & SPA, w którym szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Hotelowe centrum SPA oferuje szeroką gamę specjalistycznych zabiegów, uwzględniających najwyższe wymagania gości oraz światowe trendy Wellness. Proponujemy - między innymi - zabiegi modelowania ciała przy użyciu urządzeń BHS, zabiegi pojędrniające i modelujące sylwetkę z użyciem nowoczesnej aparatury oraz naturalnych preparatów i ekstraktów roślinnych, takich jak: wyciągi z nasion, płatków kwiatów, owoców, alg i soli morskich. Nie zabrakło także hitów kosmetyki, jak preparaty na bazie kawioru, kawy, winogron, czekolady i złotej perły. W specjalistycznej części przeznaczonej do hydroterapii, proponujemy kąpiele w wannie połączonej z aromaterapią i specjalnym programem kąpieli balneologicznych. Do najbardziej ekskluzywnych form poprawiających wygląd i kondycję skóry należy Kąpiel Mleczna Kleopatry.
Bogata oferta masaży relaksacyjnych i prozdrowotnych stanowi dopełnienie stanu całkowitego relaksu, harmonii ciała i ducha.
Restauracja Stamary
Elegancka, utrzymana w klasycznym stylu, dysponująca miejscami dla 130 osób, jest doskonałym miejscem nie tylko na spotkania z przyjaciółmi i obiady w gronie rodzinnym, lecz także dla organizacji bankietów oraz kameralnych przyjęć.
Bogaty wybór dań, począwszy od staropolskich, poprzez regionalne, wegetariańskie, aż do międzynarodowych, który oferuje Gościom Szef Kuchni, z pewnością zadowoli każdego, a profesjonalna obsługa zadba, by posiłek odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, siłownia

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

I DZIEŃ
 1. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 2. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 3. Nowa „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 4. Podniesienie progów zatrudnienia obligujących pracodawców do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania i tworzenia zfśs – od dnia 1 stycznia 2017.
 5. Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem; dla kogo można będzie prowadzić akta osobowe w wersji elektronicznej?
 7. Przeciwdziałanie mobbingowi. Czy pracodawca zobowiązany jest wdrożyć politykę antymobbingową? Najnowsze orzecznictwo SN.
 8. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu.
 9. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? Regulacje prawne w tym zakresie.
 10. Doświadczenia po rocznym stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:
  1. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
  2. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
  3. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
  4. umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
  5. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
  6. wypowiadanie umów na zastępstwo;
  7. konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
  8. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
  9. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.
 11. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:
  1. dokumentowanie uchybień w pracy pracownika – orzecznictwo SN
  2. konsultacja ze związkiem zawodowym – najnowsze orzecznictwo SN
  3. rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym,
  4. ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO
 12. Ochrona przed/po emerytalna od dnia 1 października 2017 r.
II DZIEŃ
 1. Zakres informacji jakie pracodawca może żądać od pracownika. Co może być w aktach osobowych pracownika? Poglądy GIODO oraz MRPiPS.
 2. Jak daleko może posunąć się pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy: kontrola stron internetowych i poczty elektronicznej, kontrole osobiste, kamery, gps, ochrona wizerunku pracownika. Zagrożenie naruszenia dóbr osobistych zatrudnionych.
 3. Propozycja zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (wejście w życie 25 maja 2018 r.):
  1. nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych pobieranych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;
  2. możliwości pobierania danych biometrycznych;
  3. monitoring miejsca pracy,
  4. nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Konsekwencje wejścia w życie od dnia 1 października 2017 r., w stosunku do pracodawców prowadzących działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:
  1. zakres przedmiotowy ustawy;
  2. konieczność pobierania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  3. pozyskiwanie danych w oparciu o rozporządzenie MS z dnia 31 lipca 2017 r.
 5. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
 6. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy: przy pierwszej pracy, w równoważnym czasie pracy, w niepełnym zatrudnieniu.
 7. Ostateczny terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kto odpowiada za wykorzystanie urlopu przez pracownika?
 8. Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej.
 9. Czy pracownik musi składać wniosek urlopowy? Treść wniosku.
 10. Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyrok SN, stanowisko PIP.
 11. Plan urlopów wypoczynkowych – tworzyć? a jeżeli tak to na jaki okres?
 12. Odwołanie z urlopu. Czy pracownik w czasie urlopu ma być pod telefonem?
 13. Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie – orzecznictwo SN.
 14. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroków SN.
 15. Przepisy o badaniach profilaktycznych – od 1 kwietnia 2015 r. oraz pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych kierują samochodem, np. przedstawiciele handlowi
 16. Przepisy o podróżach służbowych:
  • świadczenia należne z tytułu podróży służbowej i ich dokumentowanie
  • wysokość diet i innych świadczeń
  • możliwość dzielenia diety
  • „inne niezbędne wydatki” możliwe do zwrotu
  • zwrot kosztów noclegu
  • ryczałt za dojazdy lokalne
 17. Czas pracy w podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowych kierowców, podróż służbowa innych pracowników mobilnych.
 18. Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (data wejścia w życie – 1 styczeń 2017 r.):
  1. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
  2. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
  3. wykroczeniem ściganym prze PIP jest łamanie zasad wskazanych w lit. a) i b),
  4. rozszerzenie zakresu kontroli PIP,
  5. prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego.
III DZIEŃ
 1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy:
  • Kodeks pracy
  • regulamin pracy i jego treść
  • porozumienie w sprawie elastycznych rozwiązań
 2. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
 3. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy?
 4. Czas pracy a:
  • czas pobytu na terenie zakładu pracy
  • czas podróży służbowej
  • czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
  • czas szkoleń.
 5. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:
  • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
  • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
 6. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
 7. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
 8. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia; odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 9. Pojęcie doby pracowniczej.
 10. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
  • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
  • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
 11. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
 12. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy.
 13. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
 14. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
 15. Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
 16. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
 17. Czy kierownicy mają nienormowany czas pracy?
 18. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
 19. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma.
 20. Dyskusja i zakończenie. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
Piotr Ciborski
- Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; Specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy kierowców (ODDK 2009); Czas pracy pracowników samorządowych (ODDK, 2009); Kodeks pracy – komentarz dla menadżera (ODDK 2011); Czas pracy w ZOZ (WIP 2010); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie; Wyższej szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „Sposób na płace”, :Poradnik Instytucji Kultury” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl