ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Lista płac. Naliczanie wynagrodzeń w praktyce.

prowadzący: Katarzyna Smulczyk

PROGRAM:

 1. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje przychody oskładkowane i nieoskładkowane
 2. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 5. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia – zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie wynagrodzeń przy umowach zlecenia
 6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  2. Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  3. Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  1. Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  2. Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  1. Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  2. Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  3. Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  4. Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  5. Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 15. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 16. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego, ulga podatkowa a wpływ na naliczenie zaliczki na podatek
 17. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.
Adresaci szkolenia:osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: oosoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

prowadzący:
Katarzyna Smulczyk
- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004. Wieloletni współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 22 listopad 2017 r.
KOD:  3119/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  360 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA
                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl