ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych

prowadzący: Wiktor Blumes - Radca Prawny

PROGRAM:

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności członka zarządu, lecz także da mu narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną część szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji.
 1. Podstawy prawne działalności zarządów spółek kapitałowych i ich relacje wobec pozostałych organów w spółkach.
 2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki:
  1. odpowiedzialność członków zarządu związana z wnoszeniem wkładu do spółki,
  2. warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki,
  3. odpowiedzialność członków zarządu za wypłaty na rzecz wspólników dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy spółki.

 3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli za zobowiązania cywilnoprawne.
  1. podstawy prawne odpowiedzialności,
  2. okoliczności wyłączające odpowiedzialność,
  3. sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  4. praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu.

 4. Odpowiedzialność członków zarządów osób prawnych za zobowiązania publicznoprawne:
  1. podstawy prawne odpowiedzialności,
  2. okoliczności wyłączające odpowiedzialność,
  3. sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu osób prawnych,
  4. praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu.

 5. Odpowiedzialność członków zarządów osób prawnych za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  1. przesłanki upadłości spółki kapitałowej,
  2. okoliczności wyłączające odpowiedzialność.

 6. Postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  1. przesłanki zakazu prowadzenia działalności,
  2. postępowanie w sprawie zakazu działalności – koszty, terminy, praktyka.

 7. Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy.
  1. przestępstwa wynikające z naruszenia praw pracownika,
  2. wykroczenia za naruszenie praw pracownika.

 8. Odpowiedzialność członków zarządu za prowadzenie rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
  1. podstawy prawne odpowiedzialności,
  2. powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości.

 9. Podstawy odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej.
  1. najczęstsze przestępstwa menedżerskie,
  2. najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

 10. Relacje prawne pomiędzy członkiem zarządu a spółką i ich wpływ na zakres odpowiedzialności zarządu:
  1. wykonywanie pracy na podstawie uchwały o powołaniu,
  2. umowa o pracę na wykonywanie czynności członka zarządu,
  3. kontrakt menedżerski,
  4. działalność gospodarcza członka zarządu.

 11. Ubezpieczenia jako instrument ochrony członków zarządu.
  1. zakres ubezpieczenia,
  2. wyłączenia z ubezpieczenia,
  3. okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

 12. Sposób organizacji pracy zarządu minimalizujący ryzyko pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności.
 13. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.
prowadzący: Wiktor Blumes - Radca Prawny, absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych „Blumes, Skuza, Świderski” s.c. z siedzibą we Wrocławiu. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występując jako pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących członków zarządów spółek, broniąc ich przed pozwami wierzycieli lub w związku z decyzjami o odpowiedzialności posiłkowej za niezapłacone należności publicznoprawne i  występując jako pełnomocnik wierzycieli dochodzących zapłaty od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doświadczony prelegent i mówca, specjalista w zakresie prawa procesowego i zabezpieczania wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

TERMIN: 18 październik 2017r.
KOD: 3116/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.30,
KOSZT SEMINARIUM netto: 450 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 390 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 553,50 zł / 479,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl