ZapraszamySzkolenia
we WrocławiuSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT dla handlowców i pracowników innych działów

prowadzący: Sebastian Twardoch
PROGRAM
 1. 1. Podstawy konstrukcji podatku VAT:
  • a) podatek należny (sprzedaż) i naliczony (zakupy),
  • b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
  • c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT),
  • d) na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy?
  • e) stawki w podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu),
  • f) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT?

 2. Fakturowanie transakcji w podatku VAT:
  • dokumentowanie dla celów ewidencji VAT,
  • faktury / rachunki / noty księgowe / noty obciążeniowe,
  • faktura VAT - kiedy jest obowiązkowa, a kiedy wystawiana na żądanie,
  • faktura zaliczkowa, faktura końcowa,
  • dokument pro forma,
  • brak faktur wewnętrznych - jak dokumentować świadczenia nieodpłatne?
  • faktura VAT RR,
  • faktura VAT MP,
  • faktura VAT marża,
  • faktury wystawiona przez nabywcę,
  • dokumenty traktowane na równi z fakturami VAT,
  • faktury elektroniczna - wystawianie, przesyłanie i otrzymanie faktur w formie elektronicznej (np. e-mail, skan),
  • refakturowanie,
  • duplikat faktury,
  • elementy konieczne na fakturze i opcjonalne,
  • zmiana danych w umowach lub zamówieniach a późniejsza faktura VAT,
  • terminy wystawienia faktur VAT, faktur zaliczkowych oraz faktur korygujących,
  • błędy formalne i fundamentalne w fakturach VAT,
  • wystawianie faktury po terminie sprzedaży/zaliczki,
  • refakturowanie towarów i  usług,
  • data sprzedaży, data wystawienia,
  • faktura dotycząca świadczenia kompleksowych, czynności złożonych,
  • przyczyny i terminy wystawienia faktury korygującej,
  • skutki zmian podatku VAT na fakturach i w ewidencji VAT,
  • zasady i powody anulowania faktury.

 3. Radykalna zmiana w odpowiedzialności karnej (KK i KS) za obrót tzw. "pustymi fakturami":
  • wystawianie i przyjmowanie faktur wadliwych i nierzetelny,
  • sankcja w zakresie obrotu tzw. pustymi fakturami" włącznie z karą pozbawienia wolności.

 4. Dodatkowa niezbędnej dokumentacja handlowa (inne dokumenty dotyczące zakupów i sprzedaży) dla:
  • transakcji handlowych w kraju,
  • sprzedaży i zakupów w UE (WDT/WNT),
  • eksport/import towarów spoza UE,
  • usług świadczonych poza terytorium kraju oraz poza UE.

 5. Warunki dostawy towarów i organizacja transportu a podatek VAT:
  • konsekwencje różnych zapisów w umowie,
  • brak niektórych regulacji w umowie.

 6. . Transakcje wielostronne tzw. łańcuchowe:
  • co to są transakcje łańcuchowe?
  • dokumentacja transakcji wielostronych,
  • inimalizacja ryzyka takich transakcji.

 7. Konsultacje i dyskusja, odpowiedzi na pytania
prowadzący: Sebastian Twardoch - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 26 październik 2017 r.
KOD:  3110/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00,
KOSZT SEMINARIUM netto: 430 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 390 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  528,90 zł / 479,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl