ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

NOWE EMERYTURY w 2017 roku - zmiany w przepisach od 1 października 2017.
Skutki zmian w ustawie emerytalnej

prowadzący: Specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych

PROGRAM:

 1. Zmiany w zasadach przyznawania emerytur z systemu zreformowanego (emerytur z FUS)  od dnia 1 października 2017 r.

 2. Wpływ obniżenia wieku emerytalnego na dalsze uprawnienia do świadczeń o charakterze przedemerytalnym – emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i świadczeń przedemerytalnych.

 3. Obniżenie wieku emerytalnego a ustalanie uprawnień do rent z tytułu niezdolności do pracy i ich wysokości.

 4. Ustalanie kwot części składowych podstawy obliczenia emerytury z  systemu zreformowanego :

  1. kapitału początkowego,

  2. zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,

  3. rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 5. Zasady przyjmowania wartości średniego dalszego trwania życia przy ustalaniu wysokości emerytury z systemu zreformowanego.

 6. Ustalanie uprawnień  do  okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości  dla kobiet – członkiń OFE.

 7. Ustalanie emerytury w wysokości docelowej dla osób będących członkami OFE.

 8. Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla pracujących emerytów i rencistów.

 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.


Celem szkolenia jest:
 • Omówienie warunków nabywania prawa do emerytury w 2017 r. ze szczególnym  uwzględnieniem zmian przepisów ustawy emerytalnej obowiązujących od 1 października 2017 r.
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie świadczeń przedemerytalnych.
 • Omówienie zmian przepisów dotyczących najniższych świadczeń
prowadzący: wysokiej klasy ekspert z zakresu emerytur, pracownik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS, od 1976r. zajmuje się zawodowo problematyką ubezpieczeń społecznych, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych. Jest współautorką kilku pozycji książkowych. Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce emerytur i rent - stała współpraca z kilkoma wydawnictwami (ABC, Infor, Beck, Dashofer, Wiedza i Praktyka) i czasopismami (Służba Pracownicza, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych).
TERMIN: 22 wrzesień 2017r.
KOD: 3108/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00, 

KOSZT  netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 479,70 zł /  442,80 zł  od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl