ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - praktyczne rozliczenia w PIT, CIT, VAT i ZUS; szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze oraz samochód w działalności firm - najnowsze interpretacje i orzecznictwo

prowadzący: Sebastian Twardoch

PROGRAM:

 1. Składniki kosztów podróży służbowych:
  1. diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.),
  2. koszty przejazdów i jazd miejscowych,
  3. koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
  4. koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
  5. inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).

 2. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych np.:
  1. określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika),
  2. zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
  3. śniadania hotelowe,
  4. zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
  5. zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
  6. wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

 3. Kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.

 4. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych) - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

 5. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.

 6. Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej – zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.

 7. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).

 8. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.

 9. Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 10. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.

 11. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 12. Urlopy a podróże służbowe.

 13. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług VAT (np. przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).

 14. Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

 15. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:
  1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.),
  2. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  3. ryczałty w jazdach miejscowych,
  4. ewidencja przebiegu pojazdu,
  5. opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.

 16. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 17. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:
  1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
  2. kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).

 18. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług VAT oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np.:
  • używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.

 19. Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 20. Świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe zagadnienia:
  1. świadczenia zwolnione z uwagi na konieczność ich zapewnienia przez pracodawcę w tym: świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP: okulary, produkty spożywcze stawiane do dyspozycji pracowników,  wszelkiego rodzaju ekwiwalenty – aktualne stanowisko MF w zakresie dokumentowania ekwiwalentów,
  2. świadczenia finansowane z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych, w tym: zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży (nowa interpretacja MF), dofinansowanie opieki przedszkolnej,
  3. inne zwolnienia (wygrane w grach i konkursach, alimenty,  stypendia, świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe, odprawy, odszkodowania).
 21. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący: Sebastian Twardoch - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 28 wrzesień 2017 r.
KOD:  3107/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00,
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl