ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US

26-29 wrzesień 2017r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Katarzyna Smulczyk

TERMIN: 26-29 wrzesień 2017r.
KOD: 3102/2017
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/09/2017, rozpoczęcie zajęć 27/09/2017 - rano; wyjazd 29/09/2017 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 15 września 2017r.: 
2.130 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2619,90 zł)

Po 15.09.2017r. cena netto szkolenia wynosi: 2250 zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł).

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje przychody oskładkowane i nieoskładkowane
 2. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 5. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia – zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie wynagrodzeń przy umowach zlecenia
 6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 15. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 16. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku, ulga podatkowa a wpływ na naliczenie zaliczki na podatek
 17. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
 18. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
 19. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie trzydziestokrotności
  • Dokumenty korygujące do ZUS
  • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
  • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  • Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek
 20. Nadpłata składek z umowy zlecenia
 21. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności
  • Dokumenty korygujące do ZUS
  • Ustalenie niedopłaty składek
  • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  • Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek
 22. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 23. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
 24. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
 25. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
 26. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
 27. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
 28. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
 29. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 30. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
 31. Obowiązek korekty za lata wcześniejsze
 32. Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS
 33. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, definicja gospodarstwa domowego
 34. Tworzenie ZFŚS
  • Odpis na ZFŚS
  • Sposób naliczania odpisu
  • Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych dla potrzeb ustalenia odpisu
  • Wysokość odpisów – nowe stawki w 2017 r.
  • Kiedy można dokonać podwyższonego lub obniżonego odpisu?
  • Odpis na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
 35. Przekazanie odpisu na rachunek bankowy
 36. Zwiększenia środków ZFŚS
 37. Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
  • Własne obiekty działalności socjalnej – co można finansować i w jakiej wysokości?
  • Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
  • Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
  • Pożyczki mieszkaniowe
 38. Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
 39. Potwierdzanie dochodu osób uprawnionych
  • Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
 40. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez osobę uprawnioną
 41. Regulamin ZFŚS
  • Co powinien zawierać regulamin ZFŚS
  • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS
  • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS
 42. Paczki z ZFŚS
 43. Imprezy integracyjne
 44. Czego nie można finansować z ZFŚS?
 45. Rola komisji socjalnej
 46. Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
 47. Wspólna działalność socjalna
 48. Świadczenia urlopowe
 49. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
 50. Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli
 51. Warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS
 52. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
 53. Potrącenia egzekucyjne z ZFŚS
 54. Praktyczne porady na prawidłowe gospodarowanie środkami ZFŚS
 55. Pytania i dyskusja
prowadzący:
Katarzyna Smulczyk
- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl