ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Jesienna Szkoła Podatków 2017 - przegląd zmian podatkowych VAT, CIT, środki trwałe

26-29 wrzesień 2017 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Robert Nowak, Arkadiusz Lenarcik - trenerzy, wybitni specjaliści, stali współpracownicy naszej firmy

TERMIN: 26-29 wrzesień 2017 r.
KOD: 3100/2017
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/09/2017, rozpoczęcie zajęć 27/09/2017 - rano; wyjazd 29/09/2017 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 15 września 2017 r.: 
2.250 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł)

Po 15.09.2017r. cena netto szkolenia wynosi: 2400zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2952 zł).

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

Podatek VAT 2017 – ostatnie zmiany oraz projektowane zmiany w VAT i JPK
Faktura VAT - nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017
 1. Zmiany w Kodeksie karnym związane z wystawianiem faktur (od 1 marca 2017):
  1. Nowe kategorie przestępstw związanych z wystawianiem faktur lub posługiwaniem się takimi fakturami,
  2. Podrabianie faktur i ich przerabianie w celu użycia jako autentycznych – co to oznacza?
  3. Faktury poświadczające nieprawdę.
  4. Jakich faktur mogą dotyczyć nowe przestępstwa? 
  5. Mienie wielkiej wartości,
  6. Kara grzywny nawet 3.000 stawek dziennych,
  7. Kiedy mimo wystąpienia przestępstwa może wystąpić tylko grzywna a w jakim przypadku kara może wynosić nawet 25 lat więzienia?
  8. Kiedy kara może podlegać złagodzeniu a kiedy można w ogóle jej uniknąć?
  9. Na co należy zwracać przy wystawianiu faktur.

 2. Split-payment – nowe rozwiązanie w VAT od 2018 r.:
  1. Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
  2. Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – kto decyduje?
  3. Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
  4. Dla jakich transakcji split-payment nie będzie miał zastosowania?
  5. Przed czym chroni split-payment, a na co nie wpływa?
  6. Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT – rachunek VAT.
  7. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.

 3. Nowy obowiązek raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych (JPK) – wrzesień 2017 r.
  1. Obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia.
  2. Kogo dotyczy ten obowiązek?
  3. Kto będzie musiał realizować ten obowiązek?
  4. Nowe dane wymagane na wyciągu bankowym.

 4. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (styczeń 2017):
  1. Nowe towary w zał. Nr 11 rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia,
  2. Zmienione warunki stosowania odwrotnego obciążenia w stosunku do usług,
  3. Usługi budowlane (47 poz.) rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia, ale nie wszystkie i nie w każdej sytuacji,
  4. Specjalne zasady odliczania VAT naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia, a także importu usług i nabyć wewnątrzwspólnotowych,

 5. Zmienione zasady zwrotu nadwyżki VAT z US (styczeń 2017),
  1. Nowe zasady zwrotów VAT w terminie 25 dni,
  2. „Młodzi” podatnicy bez prawa do zwrotu 25-dniowego,
  3. Policja, CBA, ABW i Prokuratura mogą wstrzymywać zwroty VAT? W jakich przypadkach i na ile?

 6. Rejestr podatników VAT (styczeń 2017):
  1. Nowe zasady rejestracji podatników VAT,
  2. Wykreślanie z rejestru podatników VAT i brak konieczności informowania o tym zainteresowanego podatnika - ułatwione reguły dla urzędu skarbowego,
  3. Wykreślenie z rejestru podatnika – brak kontaktu z podatnikiem lub pełnomocnikiem, także w przypadku nie odbierania telefonów?
  4. Wykreślenie z rejestru za: zawieszenie działalności, brak składania deklaracji, składanie deklaracji „0”, puste faktury lub faktury korekty, nie stawianie się na wezwania organu podatkowego,
  5. Zmienione zasady wykreślania z rejestru VAT-UE (PL-NIP),
  6. Co oznacza wykreślenie z rejestru VAT?
  7. Obowiązek weryfikacji kontrahentów?

 7. Nowe zasady składania deklaracji (styczeń 2017):
  1. Przestały obowiązywać deklaracje VAT-7D,
  2. Deklaracje VAT-7K nie mogą być stosowane przez „młodych” podatników,
  3. Wszystkie deklaracje VAT składane w wersji elektronicznej, bez możliwości składania deklaracji papierowych?,
  4. Informacje podsumowujące (VAT-UE oraz VAT-27) składane są tylko za okresy miesięczne i tylko w wersji elektronicznej,
  5. Kara z KKS za niezłożenie deklaracji lub informacji podsumowującej w wersji elektronicznej,

 8. Powrót sankcji w VAT (styczeń 2017):
  1. Przywrócenie sankcji 30% za nieprawidłowe rozliczenie VAT,
  2. W jakich przypadkach pojawi się sankcja?
  3. W Jaki sposób podatnik będzie mógł uniknąć sankcji?
  4. W przypadku niemożności uchylenia sią przed sankcją, można ją zmniejszyć do 20%,
  5. Pojawiła się sankcja 100%, która w praktyce oznacza 200% kary finansowej za nienależne odliczenie VAT.

 9. Inne zmiany:
  1. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego firmę jako podatnika VAT czynnego nawet do 500.000 zł,
  2. Podwyższone wysokości kar w ramach KKS,
  3. Kara więzienia powyżej 1 roku za wystawiania pustych faktur i posługiwanie się takim fakturami,
  4. Nowa ewidencja VAT, nowe dane,
  5. Ewidencja VAT będzie musiała być prowadzona wyłącznie w wersji elektronicznej (od 2018).

 10. Wybrane aspekty związane z złożonymi JPK_VAT (MF):
  1. Okres rozliczeniowy, za który MF może zażądać JPK,
  2. Jakie dane i w jaki sposób powinny być pokazane w JPK_VAT,
  3. Zgodność JPK z deklaracją VAT,
  4. Moment wykazania transakcji w JPK,
  5. Korekty JPK – kiedy prawo, a kiedy obowiązek?
  6. Faktury do paragonów – uwzględniać czy nie w JPK?
  7. Podatnik kwartalny a JPK miesięczny?
  8. Pisma z MF/US w sprawie stwierdzonych błędów w JPK_VAT – co z tym robić?

 11. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, konsultacje.
prowadzący:
Zdzisław Modzelewski - licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy TVN24. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - ważne zmiany na 2017 rok oraz bieżące problemy związane z rozliczaniem podatków dochodowych

Celem wykładu jest zapoznanie podatników z najnowszymi zmianami, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz omówienie bieżących zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku. Wśród nowości na uwagę zasługuje zmiana, wyłączająca z kosztów podatkowych te wydatki podatnika, które dokonane zostały bez udziału rachunku rozliczeniowego (uwaga na płatności rozliczane gotówką) oraz zmiany uszczelniające system podatkowy, a dotyczące rozliczania podatku u źródła od niektórych dochodów podmiotów zagranicznych. (określenie co to znaczy dochód uzyskany na terytorium Polski oraz wprowadzenie klauzuli „beneficial owner” (rzeczywisty właściciel), jako warunek zwolnień podatkowych, w przypadku wypłat odsetkowych oraz licencyjnych na rzecz podmiotów powiązanych). Ponadto niektórzy podatnicy od nowego roku stosują już obniżoną do 15% stawkę podatku. W tym zakresie wskazane zostanie, jakie warunki musi spełniać podatnik, aby stosować tą stawkę i jakie są ograniczenia w jej stosowaniu (dotyczy podatników powstałych na skutek szeroko rozumianych decyzji restrukturyzacyjnych, np. w wyniku fuzji, podziału czy aportu majątku wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej) . Ważna zmiana dotyczy również wspólników spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, jeśli podmioty te podejmą decyzję o jej utworzeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego, poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego (zmiana zasad opodatkowania aportów). Wśród zmian, które weszły w życie w trakcie bieżącego roku, na uwagę zasługuje nowa ulga podatkowa, dotycząca zakupu fabrycznie nowych środków trwałych, polegająca na obciążeniu kosztów podatkowych jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do 100 tyś zł, rocznie. Korzystne zmiany dotykają też podatników nabywających bilety lotnicze u przewoźników mających siedzibę za granicą. Zmiana ta wprowadza istotne ograniczenie w zakresie obowiązku poboru prze polskie firmy podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych na terenie Polski przez nierezydentów, działających w branży pasażerskich przewozów lotniczych. W kontekście zagadnień dotyczących roku 2017 omówione zostaną również planowane przez resort finansów niektóre zmiany na rok 2018 r.
 1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. i w trakcie tego roku.
  1. Wyłączenie z kosztów podatkowych tych wydatków podatnika, które zostały rozliczone bez pośrednictwa rachunku płatniczego, czyli skutki związane z formą dokonywania płatności, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tyś zł.
  2. Wprowadzenie dla niektórych podatników obniżonej stawki podatku CIT, w tym przypadki ograniczenia tego prawa.
  3. W jaki sposób ustalać przychód i koszt, w przypadku wkładów niepieniężnych (np. aport nieruchomości) wnoszonych do spółki i spółdzielni oraz sprzedaży udziałów (akcji) posiadanych w tych podmiotach.
  4. Co to znaczy „dochód uzyskany na terytorium Polski”? – ważna zmiana dla spółek pobierających podatek u źródła (WHT) od niektórych należności (np. zakup usługi doradczej, reklamowej, księgowej, praw do znaku towarowego) wypłacanych podmiotom zagranicznym.
  5. Zasady korzystania z nowej ulgi podatkowej (jednorazowy odpis amortyzacyjny)  dotyczącej zakupu nowych środków trwałych:
   1. zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy w kosztach uzyskania przychodu,
   2. kogo dotyczy ulga oraz jakich środków trwałych i do jakiej wysokości przysługuje jednorazowe odliczenie w koszty wydatków z tym związanych,
  6. Korzystna zmiana dotycząca obowiązku poboru podatku u źródła od biletów lotniczych nabywanych u zagranicznych przewoźników.

 2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania, w tym przykłady różnic między ujęciem podatkowym, a bilansowym.
  1. Moment ujęcia korekty przychodów i kosztów w przypadku wystawiania i otrzymywania faktur korygujących (udzielenie rabatu, skonta, zwrot towaru oraz inne przyczyny korekty).
  2. Skutki podatkowe związane z zaciąganiem pożyczek od wspólników kwalifikowanych, czyli jaka wartość odsetek od tych pożyczek nie stanowi kosztu podatkowego w ramach tzw. niedostatecznej kapitalizacji ? ( w tym planowane, głębokie zmiany w tym zakresie)
  3. Problemy związane z prawidłowym ustaleniem dnia uzyskania przychodu oraz regułami potrącalności kosztów ( w tym planowane na 2018 r. zmiany)
  4. Przełomowa zmiana podejścia do kwestii zaliczania do kosztów nagród i premii na rzecz pracowników, finansowanych z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w tym planowane zmiany w tym zakresie).
  5. Wybrane zagadnienia dotyczące reprezentacji.
  6. Niektóre wydatki związane z wykorzystywaniem samochodów osobowych.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący:
Robert Nowak
-
prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.

Środki trwałe i ich amortyzacja w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów
 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - nowe podejście
  • Okres użyteczności środków trwałych
  • Wartości szacunkowe a środki trwałe
  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych
 4. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
   • nakłady na remont środka trwałego przed oddaniem do użytkowania
   • likwidacja środka trwałego a koszt wytworzenia
   • zaniechana inwestycja
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
  • Środki trwałe sieciowe
  • Darowizny środków trwałych
  • Prawo wieczystego użytkowania
   • Prezentacja
   • Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności
   • Wycena
  • Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne
  • Inne przypadki
 5. Amortyzacja środków trwałych
  • Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
 6. Inwentaryzacja środków trwałych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja środków niskocennych
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych
  • Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  • Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia
  • Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny
  • Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.
  • Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia
 8. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym
  • Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na praktycznym przykładzie
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Arkadiusz Lenarcik
- dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident.
Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl