ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe i ich amortyzacja w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów

prowadzący: dr Roman Seredyński

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - nowe podejście
  • Okres użyteczności środków trwałych
  • Wartości szacunkowe a środki trwałe
  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych
 4. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
   • nakłady na remont środka trwałego przed oddaniem do użytkowania
   • likwidacja środka trwałego a koszt wytworzenia
   • zaniechana inwestycja
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
  • Środki trwałe sieciowe
  • Darowizny środków trwałych
  • Prawo wieczystego użytkowania
   • Prezentacja
   • Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności
   • Wycena
  • Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne
  • Inne przypadki
 5. Amortyzacja środków trwałych
  • Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
 6. Inwentaryzacja środków trwałych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja środków niskocennych
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych
  • Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  • Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia
  • Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny
  • Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.
  • Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia
 8. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym
  • Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na praktycznym przykładzie
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 25 wrzesień 2017r.
KOD: 3099/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do godz. 15.30,

KOSZT SEMINARIUM netto: 430 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  390 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  528,90 zł /  479,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl