ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT w 2017 w obrocie międzynarodowym i UE - transakcje łańcuchowe, zasady opodatkowania, określenie miejsca dostawy, wewnątrzwspólnotowy import/eksport towarów i usług, praktyka i orzecznictwo TSUE

prowadzący: dr Paweł Selera

PROGRAM:

 1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zasady opodatkowania
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – pojęcie, zakres, różne warunki dostawy (ex works, ddp)
  2. WDT jako dostawa ciągła od 1.1.2013 r.
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – opodatkowanie w kraju przeznaczenia
  4. Przemieszczenie własnych towarów na terytorium innego kraju UE – skutki praktyczne
  5. Przemieszczenia towarów nie uznawane za WDT/WNT – uszlachetnianie towarów, świadczenie usług – zmiany od 1.4.2013 r.
  6. Magazyn konsygnacyjny – zasady i warunki zastosowania, skuteczny sposób na optymalizację?; Magazyn konsygnacyjny w praktyce państw UE
  7. Dostawa towarów dla których podatnikiem jest polski nabywca (odwrotne obciążenie) – zmiany od 1.4.2013 r.
  8. Dostawa towarów wraz z ich instalacją przez zagranicznego kontrahenta – towar czy usługa? – sposób ewidencji
 2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – obowiązek podatkowy i korekty
  1. Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT – rola faktury a moment dostawy, warunki INCOTERMS a moment dostawy
  2. Faktura VAT przy WDT i WNT oraz przeliczanie kursów walut
  3. Korekty podstaw opodatkowania (rabaty, upusty), korekty in plus i in minus – sposób dokumentacji
  4. Korekty zbiorczy a kurs walut – nowe interpretacje MF, zmiana stanowiska ?
  5. Zaliczki na poczet WDT i WNT
  6. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
 3. WDT – prawo do zastosowania stawki 0 % przy WDT a system VIES
  1. Dowody formalne przy WDT – co uznawane jest za dowód dostawy
  2. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF – braki formalne a prawo do zastosowania stawki 0 %
  3. Sposób korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych przy braku dokumentacji
  4. Weryfikacja statusu kontrahenta – system VIES i jego działanie, zakres ochrony podatnika. Dokonanie samodzielnej weryfikacji w systemie VIES – zakres ochrony podatnika
 4. Eksport i import towarów – zakres zmian obowiązujących od 1.4.2013 r. i od 1.1.2015 r. oraz bieżące problemy
  1. Definicje eksportu i importu oraz skutki dla podatnika
  2. Obowiązek podatkowy przy eksporcie i imporcie towarów, podstawa opodatkowania
  3. Faktury VAT – sposób dokumentacji stawki 0 % VAT (komunikat IE 599)
  4. Import towarów z USA przez port w Hamburgu do Polski – optymalizacje rozliczeń
  5. Wywóz towarów z Polski i odprawa w Niemczech – czy eksport musi rozpocząć się w polskim urzędzie celnym? (rozbieżności w orzecznictwie)
  6. Import towarów poprzez deklarację VAT
 5. Transakcje łańcuchowe i trójstronne na schematach i diagramach - studium przypadków
  1. Warunki transakcji łańcuchowej
  2. Analiza poszczególnych modeli transportu na schematach i diagramach
  3. Eksport i import w ramach transakcji łańcuchowej – przykłady
  4. Transakcje trójstronne – warunki formalne i przykłady
  5. Organizacja i zlecania transportu – co decyduje?
 6. Świadczenie i nabywanie usług w obrocie międzynarodowym
  1. Miejsce siedziby usługobiorcy jako podstawowa zasada opodatkowania – transakcje między podatnikami VAT
  2. Weryfikacja kontrahenta – czy na pewno kontrahent jest podatnikiem VAT?
  3. Koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i jej znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania
  4. Szczególne miejsca opodatkowania: zwłaszcza usługi związane z nieruchomościami (usługi magazynowania a usługi związane z nieruchomościami)
  5. Usługi transportowe, wynajem środków transportu
 7. Ewidencjonowanie świadczenia i nabywania usług
  1. Faktura VAT i mechanizm odwróconego obciążenia przy usługach transgranicznych
  2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w kraju siedziby usługobiorcy
  3. Usługi ciągłe i sposób ich ewidencjonowania, gdy nabywamy usługi od unijnego kontrahenta
  4. Refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym – jak wystawić prawidłową refakturę?
  5. Przeliczanie kursów walut oraz zaliczki
  6. Świadczenie i nabywanie usług przez granicę w deklaracji VAT-7 oraz dane wymagane przy wypełnianiu informacji podsumowującej
 8. Zmiany obowiązujące od 1.1.2014 i 1.1.2017 - kluczowe dla transakcji międzynarodowych
  1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
   • moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku podatkowego,
   • moment powstania prawa do odliczenia a data otrzymania faktury,
   • obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia w przypadku importu usług
   • WNT – otrzymanie faktury wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej a prawo do odliczenia
   • zmiany od 1.1.2017 – konsekwencje braku deklarowania WNT: VAT należny i naliczony w różnych okresach
   • import towarów a odliczenie VAT
  2. Obowiązek podatkowy
   • zmiany w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego a transakcje międzynarodowe
   • zaliczki a obowiązek podatkowy przy eksporcie od 1.1.2014 r.
   • eksport i import usług a obowiązek podatkowy od 1.1.2014 r.
  3. Podstawa opodatkowania – analiza zakresu zmian i ich wpływ na dokumentowanie transakcji międzynarodowych
  4. Faktury i obowiązki sprawozdawcze po zmianach 2017
   • zmiany istotne dla dokumentowania transakcji międzynarodowych
   • likwidacja faktur wewnętrznych – praktyczne konsekwencje dla podatnika
   • dane na fakturze
   • fakturowanie elektroniczne
 9. Pytania uczestników i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego,
doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 15 wrzesień 2017r.

KOD: 3096/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl