ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja od podstaw

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 3. Przepisy obowiązujące w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a dotyczące:
  • Wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną
  • Aport otrzymany w związku z likwidacją
  • Likwidacja i sprzedaż przedmiotu aportu,
 4. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
  • Inne przypadki
 5. Amortyzacja środków trwałych
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
 6. Inwentaryzacja środków trwałych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja środków nisko cennych
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych
  • Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  • Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia
  • Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny
  • Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.
  • Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia
 8. Krajowy Standard Rachunkowości  nr 11
 9. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym
  • Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący: Arkadiusz Lenarcik - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident.
Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


TERMIN: 18 wrzesień 2017r.
KOD: 3095/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.30,

KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł /  479,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl