ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 2017 roku
oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe

prowadzący: Jarosław Sekita

PROGRAM:

 1. Ogólne zasady stosowania umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (zakres podmiotowy i przedmiotowy, stosunek umów do prawa wewnętrznego, zasady wykładni umów międzynarodowych, Komentarz do Umowy Modelowej OECD, inne zagadnienia),
 2. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne zagadnienia),
 3. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania op, teorie: efektu świadczenia, domicylu nabywcy świadczenia, miejsca wykonywania czynności przez podatnika, sprzeczności w orzecznictwie NSA, zmiana przepisów od 01.01.2017 r., inne zagadnienia),
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Wzmianka.
 5. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, inne zagadnienia),
 6. Moment uzyskania przychodu opodatkowanego „u źródła” (kontrowersje wynikające z orzecznictwa),
 7. Dochody podlegające podatkowi „u źródła” w polskim prawie podatkowym,
 8. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka,
 9. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:
  • Dochody z działalności wykonywanej osobiście; wynagrodzenia członków organów osób prawnych,
  • Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
  • Odsetki,
  • Prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • Obrót plikami cyfrowymi,
  • Użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),
  • Licencja na program komputerowy,
   Licencja użytkownika końcowego,
  • Know-how,
  • Bazy danych,
  • Sprzedaż wierzytelności,
  • Usługi doradcze i inne usługi niematerialne,
  • Usługi transportowe,
 10. Procedura rozliczenia podatku: („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, inne zagadnienia),
 11. Uzyskanie należności przez zakład zagranicznego podatnika,
 12. Pytania uczestników i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący: Jarosław Sekita – prawnik, doradca podatkowy. W latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). W latach 1996-2006 pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy spółce doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Problemy podatkowe w spółkach podatkowych, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Doradztwie Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych, współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 20 wrzesień 2017r.
KOD: 3091/2/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do godz. 15.30
KOSZT SEMINARIUM netto: 450 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  390 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 553,50 zł /  479,70 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl