ZapraszamySzkolenia
we WrocławiuSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Odpowiedzialność karno-skarbowa służb finansowo-księgowych oraz kadry zarządzającej w świetle najnowszych regulacji prawnych oraz rozliczeń VAT-owskich, w szczególności faktur VAT

prowadzący: Sebastian Twardoch
PROGRAM
 1. Sankcja w VAT.
 2. Odpowiedzialność karna skarbowa osób pełniących funkcje członków zarządu, księgowych, prezesów, dyrektorów oraz innych osób, które w zakresie obowiązków, polecenia służbowego lub statutu, zobowiązane były do zajmowania się "cudzymi" sprawami podatkowymi.
 3. Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu braku nadzoru nad pracownikami/współpracownikami;
 4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (karze);
 5. Korekta deklaracji a problematyka odpowiedzialności karnej skarbowej;
 6. Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe związane z uchylaniem się od opodatkowania poprzez:
  • podanie nierzetelnych danych w deklaracjach lub zeznaniach podatkowych
  • niezgłoszenie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania
  • uchylanie się od płacenia właściwego podatku
  • deklarowanie nieprawdziwych danych w celu opodatkowania umów
 7. Przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe związane z utrudnieniami stosowanymi przez podatnika w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej
  • nieprowadzenie ksiąg i ewidencji
  • wadliwe i nierzetelne prowadzenie ksiąg
  • niewystawienie faktury lub rachunku za wykonane świadczenia
  • nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku za wykonane świadczenia
  • użycie nierzetelnej faktury lub rachunku
  • nieprzechowywanie kopii faktur lub rachunków
  • sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej
 8. Przestępstwa i wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków podatkowych przez pracodawcę (płatnika)
  • pobranie podatku z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w kwocie niższej od należnej
  • niepobranie podatku z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
  • niewpłacenie na rachunek urzędu skarbowego podatku pobranego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
  • składanie nierzetelnych deklaracji przez płatnika
 9. Odpowiedzialność związana z rozliczeniem „pustych faktur” oraz faktur wystawianych przez podmioty niezarejestrowane do celów VAT;
 10. Bezpodstawny zwrot podatku naliczonego
  • zakres czynu
  • system sankcji
 11. Nie wystawianie faktur a wystawienia ich w sposób wadliwy jako czyn karno-skarbowy (art. 62 k.k.s)
  • czym jest wadliwa faktura?
  • kiedy faktura jest wystawiona nierzetelnie?
  • sprzedaż poza kasą fiskalną.
  • sankcje na gruncie k.k.s.
  • obostrzenie sankcji od 1.1.2017 r.
  • nadzwyczajne obostrzenia kary od 1.1.2017 r., gdy kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest dużej wartości.
 12. Fałszowanie faktur ze znaczną kwotą należności i sankcje (kara 25 lat pozbawienia wolności jako kara maksymalna)
  • kwota należności a kara pozbawienia wolności
  • wymiar kary
  • wypadek mniejszej wagi
 13. Fałszowanie faktur (art. 270a k.k.) a podanie w fakturze nieprawdy (art. 271a k.k.)
  • podrobienie a przerobienie faktury
  • kiedy podrobienie lub przerobienie faktury podlega karze?
  • kary i ich rodzaje
  • wypadek mniejszej wagi a kara
  • czym jest poświadczenie nieprawdy i jaki musi być jej skutek?
  • pojęcie znacznej wartości a wielkiej wartości
  • kary a wypadek mniejszej wagi
 14. Utrudnianie kontroli
 15. Przestępstwa podatkowe poza kodeksem karnym skarbowym
 16. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 17. Zapobieganie wprowadzania do obrotu wartości pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł. 
 18. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje.
prowadzący: Sebastian Twardoch - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 12 październik 2017 r.
KOD:  3089/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 15.00,
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl