ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT od podstaw
według znowelizowanych przepisów w 2017 roku

prowadzący: Katarzyna Tomala

PROGRAM:

 1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych – wprowadzenie pojęć podstawowych
  1. Podatnik podatku dochodowego,
  2. Przedmiot opodatkowania – dochód podatkowy, wprowadzenie do pojęcia przychodów i kosztów podatkowych,
  3. Zasada ustalenia zobowiązana podatkowego
  4. Rok podatkowy – pojęcie i zasady jego określenia,
  5. Ewidencja podatkowa,

 2. Przychody podatkowe
  1. Przychody z działalności gospodarczej
   1. Przychody – pojecie ogólne i definicja przychodu należnego
   2. Określenie momentu powstania przychodu należnego – zasada memoriału
   3. Przychody ustalane na zasadzie kasowej
   4. Przychody w walucie obcej, różnice kursowe

  2. Wyłączenia z przychodów - przykłady
   1. Zaliczki na poczet dostaw towarów i usług,
   2. Dokapitalizowania spółek,

 3. Koszty uzyskania przychodów
  1. Kwalifikacja kosztów jako kosztów podatkowych oraz przyporządkowanie kosztów w czasie
   1. Ocena kosztu jako kosztu podatkowego, zasady dokumentowania kosztów podatkowych,
   2. Podział na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi,
   3. Zasady przyporządkowania kosztów czasie według zasady memoriałowej (koszty bezpośrednie),
   4. Koszty w walucie obcej, różnice kursowe
   5. Szczególna zasada rozliczenia kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,

  2. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
  3. Koszty gotówkowe – zasady wyłączenia z kosztów podatkowych

 4. Korekty kosztów i przychodów podatkowych.

 5. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  1. Wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako koszt podatkowy
   1. Pojęcie środków trwałych
   2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych,
   3. Inwestycje w obcych środkach trwałych,

  2. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   1. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez podatnika, w tym w drodze aportu i darowizny,
   2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych wytworzonych przez podatnika,
   3. Zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej

  3. Zasady prowadzenia amortyzacji – prezentacja ogólnych zasad, amortyzacja składników niskocennych

  4. Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów:
   1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji
   2. Amortyzacja samochodów osobowych,

 6. Podstawa opodatkowania
  1. Strata podatkowa – ustalenie i rozliczenie
  2. Odliczenia od dochodu – darowizny.

 7. Zapłata podatku i zeznania podatkowe
  1. Rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego,
   1. Zaliczki miesięczne i kwartalne
   2. System uproszczonych zaliczek na podatek
   3. Stawki CIT

  2. Roczne rozliczenie podatku
   1. Termin do złożenia zeznania,
   2. Metoda ustalenia podatku w zeznaniu rocznym,
   3. Załączniki do zeznania podatkowego,
   4. Korekta zeznania rocznego

 8. Płatnik podatku dochodowego
  1. Pojęcie płatnika podatku,
  2. Realizacja funkcji płatnika na przykładzie opodatkowania wypłaty dywidendy.
 9. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący: Katarzyna Tomala - prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych, praktyk. Obecnie partner w jednej z warszawskich spółek doradców podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych również na kursach dla głównych księgowych. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 13 październik 2017r.

KOD: 3083/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz.10.00 do godz. 15.30,
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto:  360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350 | mobile (Play): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl